Partnerzy projektu


Miasto Zgorzelec

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej miasto Zgorzelec zrealizowało kilka projektów transgranicznych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Były to projekty dotyczące m.in.: dziedzictwa kulturowe, edukacji, turystyki, sportu i rekreacji oraz ochronz środowiska. Największy realizowany projekt transgraniczny z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego to wspólny polsko-niemiecki projekt „Park mostów”. Jednocześnie pod względem kosztów zrealizowano wiele mniejszych projektów z zakresu kultury, marketingu i współpracy w szerokim tego słowa znaczeniu. Przy realizacji projektu „Pomyśl: Nasze Dziedzictwo - Twoja Przyszłość” zaangażowani są specjaliści z Urzędu Miasta w Zgorzelcu oraz pracownicy miejskich instytucji kultury. Wspomniane instytucje i ich pracownicy, mają także doświadczenie w prowadzeniu projektów transgranicznych dotyczących kultury i historii regionu przygranicznego. Wieloletnie doświadczenie pracowników, ich wiedza i umiejętności stanowią gwarancję realizacji projektu zgodnie z wyznaczonymi celami.

Wolna Gmina Ewangelicka Görlitz

Wolna Gmina Ewangelicka jest wolnym chrześcijańskim kościołem, który uważa wiarę za intelektualną i kulturową podstawę historii Europy i żyje tą wiarą w społecznie istotny i różnorodny sposób. Oprócz cotygodniowych i międzypokoleniowych ofert społeczności, społeczność jest zaangażowana w wiele projektów kulturalnych, społecznych i edukacyjnych. Obejmują one rodzinną kawiarnię podczas Święta Stargo Miasta i namiot do czytania na Śląskim Jarmarku Bożonarodzeniowym.  Ważne jest, aby wspólnota wykazała, że żywa wiara chrześcijańska jest istotnym europejskim fundamentem, na którym można kształtować przyszłość.

Spółka Görlitzer Kulturservice

Görlitzer Kulturservice jest spółką miasta Görlitz i ma na celu promocję sztuki i kultury jako cel korporacyjny. Oprócz stałych powtarzających się każdego roku projektów kulturalnych np. Święto Starego Miasta w Görlitz, Jarmark Garncarski czy Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy, realizuje dodatkowe projekty dotyczące kultury i historii regionu, w tym także polsko-niemieckie projekty. W przeszłości obejmowało to np. program towarzyszący 3. Saksońskiej Wystawie Krajowej, czy artystyczne przedsięwzięcie Görlitzer Art. Dwa najnowsze projekty nabierają właśnie w 2020 roku tempa. Są to niemiecko-polski projekt „Pomyśl: Nasze Dziedzictwo  - Twoja Przyszłość” oraz Forum Kultury w Synagodze w Görlitz.