Finansowanie


„Pomyśl: Nasze Dziedzictwo - Twoja Przyszłość - to projekt finansowany przez program współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014–2020. 

Jest to polsko-niemiecki projekt, który realizowany jest w europejskim mieście Görlitz-Zgorzelec w latach 2019-2021. W wyniku remontu zabytkowych budynków poprawi się stan techniczny, estetyka i funkcjonalność obiektów. Po stronie polskiej zmodernizowany zostanie budynek Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu (MDK), po stronie niemieckiej przebudowywany jest budynek „Starej Słodowni” w kompleksie Tivoli. Ponadto partnerzy projektu zaplanowali szereg wydarzeń kulturalnych. Cykl wykładów, dyskusje na podium i warsztaty, a także wystawy, w ramach „Dni Dziedzictwa Kulturowego nad Nysą”.


Cel i czas trwania projektu

Celem projektu jest zwiększenie wspólnego potencjału regionu polsko-niemieckiego, dzięki ochronie dziedzictwa kulturowego Europa-miasta Görlitz/Zgorzelec.

  • Rozpoczęcie projektu: 30.08.2019
  • Planowany koniec projektu: 27.08.2021

Finansowanie 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Projekt ma łączną wartość 2 657 575 euro, z czego dotacja Unii Europejskiej wynosi 85%.